Sayende

Yazdıklarını okuyorum
sayende

bana yazdıklarını okuyorum
sayemde