Masum Günahlar


Köprücük kemiklerinde kırılan günahlar
masum günahlar
var mı?