ihtimal 2

                                                 
bir ihtimal tanışırdık
 - bu dünyadan olsaydım