Ev

Alevler içinde ev
bahçede son otlar yanıyor
haber veren bir sevda var, 
ölü
şimdi söyle yansak ne olur