Düşünmek

Korkusu var mıdır ölümün
nedir ölüm
her gün öldürüyorlar düşüncemi
aslında onlar öyle sanıyor

Sanma ki gülüyorum
olasılıklarımı geçiriyorum gözden,
pes etmeden
ama gülüyor muyum
hayır

Umut hep var
ki ben yılmadan yürümüşüm bu yolları
zira sana zira size karşı
ve ben hala düşünebiliyorsam
gözlerim ellerimi görebiliyorsa
bacaklarım sağlamsa hala
işte o düşünceleri koştururum ben
herkes ve siz şahidim olursunuz